Tereny zielone i drogi dojazdowe do inwestycji w Burowcu

Argument sugerujący, że inewstycja przy ul. Mroźnej „zabierze” mieszkańcom tereny zielone często podnoszony jest przez naszych oponentów, jednak postulat ten mija się z prawdą. Zarządzana przez nas inwestycja powstaje w miejscu byłego wąwozu kolejowego, który nigdy nie był terenem zielonym, tylko stanowił zarośnięty krzewami piaszczysty teren. Co więcej, tzw. tereny zielone, znajdujące się za tą działką, w niedługim czasie i tak zmienią swój charakter – jednak z z powodów od nas niezależnych.

Prowadzona jest tam wielokrotnie większa od naszej inwestycja publiczna, finansowana z rządowego programu „Mieszkanie Plus”. W ramach tego projektu na tyłach naszego niewielkiego osiedla powstanie potężne osiedle bloków. Mając na uwadze wpływ tej inwestycji na zmniejszenie obszarów określanych jako „tereny zielone”, w ramach rekompensaty miasto Katowice rozpoczęło już wielomilionową Rewitalizację Doliny Pięciu Stawów, z której skorzystają okoliczni mieszkańcy, którzy tym samym nie będą pozbawieni dostępu do zadrzewionych obszarów.

Czy mieszkańców czeka widok na zamknięte osiedle, którego mieszkańcy niszczą pobliskie drogi dojazdowe?

Choć również ten postulat podnoszony jest przez przeciwników budowy nowego osiedla, daleki jest on od prawdy. Mieszkańcy sprzeciwiający się naszej inwestycji przedstawiają obawy, jakoby nasze osiedle miało korzystać z ich infrastruktury drogowej i technicznej, a jego postawienie miało uniemożliwić swobodną komunikację pieszą. Fakty są zgoła odmienne – budowane przez nas osiedle będzie miało niezależny dojazd i własne przyłącza mediów. Co więcej, nasza inwestycja nie ma charakteru osiedla zamkniętego. Nie będzie w żaden sposób ogrodzona, co umożliwi swobodne przejście na tzw. tereny zielone, zlokalizowane za osiedlem. Ponadto w obrębie realizowanej przez nas inwestycji projektujemy ogólnodostępny teren rekreacyjny, który mógłby być dostępny z proponowanego przebiegu trasy rowerowej, wytyczonej na terenie działki miejskiej.