informacja

O INWESTYCJI

Invicto Nieruchomości jest zarządcą nieruchomości, zlokalizowanej na terenie dzielnicy Burowiec w Katowicach, przy ul. Mroźnej i występuję w imieniu inwestora – Spółki B.B. Pietrzak. Zaplanowana w tym miejscu inwestycja stanowi zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Stanowiące zabudowę szeregową budynki zapewniają nie tylko właścicielom planowanych domów, ale też okolicznym mieszkańcom niską intensywność zabudowy, a co za tym idzie – nie zasłaniają widoku na tzw. tereny zielone. Planowane osiedle domków jednorodzinnych korzystać będzie z własnej infrastruktury drogowej i technicznej, posiadając niezależny dojazd i własne przyłącza mediów.

Obecna koncepcja architektoniczna przewiduje zbudowanie osiedla otwartego, nie ogrodzonego, dzięki czemu możliwe będzie swobodne przejście na zlokalizowane za inwestycją tereny zielone. Co więcej, projekt zakłada także stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, który mógłby być dostępny z proponowanego przebiegu trasy rowerowej, wytyczonej na należących do miasta działkach.