Tag Archive for: droga do szkoły

Czy betonowy mur uniemożliwi uczniom pokonywanie drogi do szkoły?

Przeciwnicy naszej inwestycji podnoszą argument, że inwestor poprowadził drogę dla dzieci do szkoły poprzez 2-metrowy mur betonowy. Ich zdaniem niemożliwe jest pokonanie tej przeszkody przez uczniów – i mają rację. Zapominają jednak o kluczowym dla całej sprawy fakcie: mur istnieje w chwili obecnej, droga do szkoły – jeszcze nie. Jak na razie inwestor wystąpił jedynie o możliwość zlokalizowania inwestycji na terenach pokolejowych, przedstawiając projekt, w którego wniosku wskazana została planowana, wytyczona droga do szkoły.

W momencie, w którym inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę czy też pozwolenie na użytkowanie, będzie musiał wylegitymować się wskazanym przejściem – i wtedy też będzie musiało być ono udrożnione. Nie ma obowiązku w chwili obecnej, na aktualnym etapie inwestycji, wykonywać danej drogi. Musi być ona zapewniona w planie inwestycji – i tego obowiązku dopełniliśmy, natomiast wykonanie i udrożnienie drogi musi mieć miejsce przed oddaniem osiedla do użytkowania.

Co więcej, inwestor uzyskał zgody na dojście od wszystkich właścicieli czy współwłaścicieli gruntów na trasie planowanego przejścia pieszego, a także osób, którym przyznano służebności, dzięki czemu pewne i zabezpieczone jest poprowadzenie drogi do szkoły zgodnie z dołączonym do naszego wniosku projektem.