Na czym polega inwestycja Invicto Nieruchomości na terenie Burowca?

Aglomeracja katowicka, podobnie jak inne polskie miasta, boryka się z problemami mieszkaniowymi. Z roku na rok lawinowo rośnie liczba mieszkańców, potrzeby mieszkaniowe zaś nie nadążają za tym wzrostem. Każda inwestycja w nowe mieszkania, o ile jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, powinna mieć dla lokalnych władz znaczenie priorytetowe. Inwestycja przy ul. Mroźnej jest z pewnością kroplą w morzu potrzeb (48 budynków w zabudowie szeregowej), faktem jest jednak, że rozwiąże problemy pewnej części naszej społeczności.

Co więcej, nie jesteśmy głusi na głosy mieszkańców. Kiedy pojawił się z ich strony argument dotyczący „zbyt wysokich bloków”, kosztem zysku spółki zdecydowaliśmy o zmianie intensywności zabudowy – tak, aby nasze budynki nie zasłaniały mieszkańcom widoku na tzw. tereny zielone. W zmienionej koncepcji postawiliśmy na budynki mieszkalne – jednorodzinne w zabudowie szeregowej.