Czy inwestycja w Burowcu zagraża budowie GDR?

Faktem jest, że realizowana przez Invicto Nieruchomości inwestycja na działce, położonej na terenie dawnej linii kolejowej, znajduje się na wytyczonym, potencjalnym szlaku Głównej Drogi Rowerowej. Co jednak istotne, działka została przez nas zakupiona już po zaplanowaniu GDR, więc jej sugerowany, prowizoryczny przebieg od samego początku był nam doskonale znany. Minęło już 5 lat, Główna Droga Rowerowa do teraz nie doczekała się realizacji, pojawiła się natomiast alternatywna koncepcja jej przebiegu, uwzględniająca przebiegające wzdłuż naszej działki tereny, należące do miasta. Tym samym realizowana przez Invicto Nieruchomości inwestycja w żadnym stopniu nie zagraża budowie GDR, która połączyłaby Katowice ze Sosnowcem.

Dlaczego konieczne jest wytyczenie alternatywnej trasy Głównej Drogi Rowerowej?

Projekt GDR powstał lata temu, w zupełnie innych okolicznościach. Obecnie zbudowanie Głównej Drogi Rowerowej zgodnie z jej zaplanowanym przed laty przebiegiem jest niemożliwe, także na kolejnych odcinkach nasypu po byłej linii kolejowej. Te stanowią dziś własność prywatną, a ich właściciele nie są zainteresowani ich odsprzedażą – co zostało potwierdzone przez przedstawicieli miasta podczas obrad Komisji Rozwoju. Miasto zresztą nie posiada narzędzi do zakupu takich działek, a budowa drogi rowerowej według ówczesnego projektu nie jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Należy mieć także na uwadze fakt, że miasto wraz z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym podjęło się budowy Głównej Trasy Rowerowej, a nie Velostrady. Główna droga rowerowa to droga rowerowa o różnych kategoriach – od najwolniejszej do najszybszej. Do tej pory nikt z GZM nie kontaktował się z nami w sprawie ewentualnego przebiegu drogi rowerowej przez naszą działkę, pragniemy jednak podkreślić, że popieramy wszelkie projekty o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym, a nasza inwestycja w żaden sposób nie koliduje z budową drogi dla rowerów. Argument mieszkańców o zablokowaniu przez naszą inwestycję budowy Głównej Drogi Rowerowej jest nieprawdziwy.